nhg

Praktijklijn
078 - 621 01 73

Faxlijn
078 - 621 39 27

Spoedlijn
078 - 616 22 12

Avond / weekend
078 - 20 200 20

Huisartsenpost
078 - 20 200 20

telefoonnummerbanner

Belangrijk:

Wilt u de spoedlijn alleen gebruiken voor dringende zaken: zo blijven we altijd direct bereikbaar als het echt nodig is. Wij maken gebruik van een keuzemenu.
Wilt u ook, in verband met onze bereikbaarheid, de gesprekken zo kort mogelijk houden?

spreekurenbanner

Onderzoek uitslagen

Wanneer er naar aanleiding van uw bezoek aan de arts verder onderzoek nodig is (bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto's, uitstrijkjes, scopieën) worden de uitslagen daarvan altijd naar onze praktijk gestuurd.
De arts geeft bij de verwijzing aan na hoeveel tijd de uitslag binnen is.
Om te voorkomen dat afwijkende uitslagen geen vervolg krijgen, vragen wij u altijd na het verrichte onderzoek de arts te bellen voor de uitslag.

Wij verzoeken u dan in de ochtend te bellen, wij bellen u dan 's middags na 15.00 terug. Zo zijn we in de gelegenheid de uitslagen te interpreteren om u daarna zo goed mogelijk te woord te staan. In een aantal gevallen hebben wij de assistente toestemming gegeven de uitslagen aan u door te geven. Indien u dan nog vragen heeft kunt u altijd de arts nog raadplegen.

De uitslagen van onderzoek die aangevraagd zijn door specialisten dient u van de specialist te vernemen.

Herhaal recepten

U kunt via onze telefooncentrale uw herhaalrecepten 24 uur per dag opgeven. Voor herhaalrecepten kunt u lege doosjes twee dagen voordat u deze wilt hebben deponeren in de bak in de hal. U kunt voor herhaalrecepten op de button recept verlengen in het menu klikken.

Telefonisch spreekuur

Als u de huisarts telefonisch een vraag wilt stellen, kunt u bij de assistente een afspraak maken voor het terugbelspreekuur. De huisarts belt u dan na 15.00 uur terug. Als u beperkt telefonisch bereikbaar bent, kunt u dat aangeven, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Huisbezoek

Indien het om medische reden niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de huisarts een visite afleggen. Meestal is het beter naar de praktijk te komen omdat we daar betere mogelijkheden hebben voor onderzoek en behandeling.
Soms is het medisch gezien beter voor u dat u niet naar de praktijk komt, daarom is het belangrijk dat u de klachten zo goed mogelijk aan de assistente vertelt.

Email consult

Het is mogelijk om via internet vragen te stellen aan uw huisarts. Hiervoor  klikt u op emailconsult in het menu.
Het emailconsult is bedoeld voor eenduidige vragen, voor meer gecompliceerde vragen verzoeken wij u gebruik te maken van het telefonisch spreekuur.
Veel mensen willen per e-mail vragen stellen aan de huisarts. Deze methode is minder veilig met betrekking tot privacy dan het emailconsult via de website. Als u toch een e-mail wilt sturen, vermeld dan altijd uw geboortedatum en BSN nummer en vermeld geen heel privacy-gevoelige gegevens.

Urine onderzoek

Indien u uw urine wilt laten onderzoeken op blaasontsteking kunt u deze, voorzien van uw naam en adres, voor 11.00 in het luikje naast het lab, rechts van de balie. Tevens verzoeken wij u om het urinebriefje in te vullen
download dit hier

Het komt regelmatig voor dat het eerste urineonderzoek niet duidelijk uitwijst of er wel of geen blaasontsteking is . In dat geval zet de assistente een dipslide (minikweek) in. De uitslag hiervan is na 24 uur bekend. Het kan dus voorkomen dat u op de dag dat u uw urine inlevert niet meteen een definitieve uitslag krijgt en een dag moet wachten voor u weet of een antibiotica kuur nodig is, op deze manier wordt voorkomen dat u onnodig antibiotica gebruikt.

Indien u uw urine mee heeft genomen ten behoeve van uw consult, wilt u deze dan tevoren even bij de assistente afgeven: dan kan zij deze alvast nakijken.

Let op !! De urine mag niet ouder dan 1 uur zijn of maximaal 12 uur bewaard in de koelkast