nhg

Praktijklijn
078 - 621 01 73

Faxlijn
078 - 621 39 27

Spoedlijn
078 - 616 22 12

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en weekend

078 - 20 200 20


Opleiding

Huisarts in opleiding:

Sinds september 2000 is onze praktijk verbonden met het huisartseninstituut van Erasmus MC. Dokter Crensil, dokter Siebel en dokter Mauritz zijn alledrie huisartsenopleiders.  De huisarts in opleiding (aios) is een volledig afgestudeerde arts, die zich specialiseert tot huisarts. De aios wordt tijdens zijn / haar opleiding in onze praktijk begeleid door één van de bovengenoemde huisartsen Daarnaast heeft hij / zij een eigen verantwoordelijkheid als arts.


Vanaf 1 maart 2023 zijn Dhr C. (Casper Brokking en dhr F (Fahim) Mrabti voor een jaar onze huisarts in opleiding en wordt begeleid door resp. dokter Siebel en dokter Crentsil. De keuzemogelijkheid van de patient voor de eigen huisarts blijft natuurlijk bestaan. Als u op zijn spreekuur komt kan het  u (alléén voor onderwijsdoeleinden) gevraagd worden dat het gesprek op de video wordt gezet. Dit kunt u altijd weigeren. 

 

 

 

Doktersassistente in opleiding:
Wij verlenen onze medewerking aan de opleiding tot doktersassistente aan het Da Vinci College.. Per 1 september 2023 is Amila begonnen in onze praktijk, zij zit in haar derde en laatste jaar van haar opleiding. Zij werkt tm juni 2024 in onze praktijk. Onze doktersassistente Jacolien is haar stagebegeleider.

 

  Amyla

 Doktersassistente in opleiding

 Aanwezig: 

 Maandag en dinsdag