nhg

Praktijklijn
078 - 621 01 73

Faxlijn
078 - 621 39 27

Spoedlijn
078 - 616 22 12

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en weekend

078 - 20 200 20


Praktijkondersteuners

POH somatiek.
Om de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde te verbeteren hebben we twee POH’s , mevr H.N. Groeneveld en mevr P. Westbroek, in dienst.
POH staat voor ‘Praktijkondersteuner Huisartsen’.
Mevrouw Groeneveld houdt zich bezig met de zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met diabetes en wondbehandeling. Mevr Westbroek houdt zich bezig met de zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met diabetes en mensen met astma en COPD.
De verwijzingen vinden alleen plaats via de arts.

portrethennyH.N. (Henny) Groeneveld
praktijkondersteuner somatiek en ouderen

Aanwezig:
Maandag, woensdag en vrijdag

 

 

 P. (Pauline) Westbroekpauline portret
Praktijkondersteuner somatiek en ouderen

 

Aanwezig:
dinsdag en donderdag

 

mirellarisseM. (Mirella) Risse
Praktijkondersteuner somatiek - in opleiding

Onze doktersassistente Mirella Risse is vanaf 1 septemer 2021 bezig met de tweejarige opleiding tot Pratkijkondersteuner somatiek waarbij ze de theorie extern doet en de praktijk in onze praktijk. Dinsdag en om de week op donderdag zijn haar POH-in-opleiding dagen, maandag en de andere donderdag haar doktersassistente dagen.

 

 

POH GGZ

Wanneer u (mogelijk) last van psychische klachten heeft, kunt u middels verwijzing van de huisarts een afspraak krijgen bij de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ. De POH-GGZ is iemand met kennis van en werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen, de duur van uw klachten en de gevolgen in uw leven. Na het verhelderen van de klachten adviseert de POH-GGZ u over de mogelijke aanpak van uw klachten. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken zijn bij de POH-GGZ, een vervolg bij de huisarts of een advies voor verdere behandeling of begeleiding buiten de huisartsenpraktijk.

Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek een half uur. U hoeft voor de gesprekken met de POH-GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder de huisartsenzorg valt.

U kunt in onze praktijk terecht bij onze twee POH's-GGZ: Mw. Havelaar en mw. Kraaijo.

Foto Veerle portretV. (Veerle) Havelaar
POH-GGZ

Aanwezig:
Maandag en vrijdag

 

 

Kitty portretK. (Kitty) Kraaijo
POH-GGZ

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en donderdag