nhg

Praktijklijn
078 - 621 01 73

Faxlijn
078 - 621 39 27

Spoedlijn
078 - 616 22 12

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en weekend

078 - 20 200 20


Griepvaccinaties 2021

In de week van 28 september krijgt u (als u in de doelgroep zit) de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik (influenzavaccinatie) of de gecombineerde influenzavaccinatie en pneumokokkenvaccinatie. De vaccinaties worden op zaterdag 20 november en woensdag 24 november gegeven. In de uitnodiging ziet u het tijdvak waarbinnen u welkom bent, dit gaat op volgorde van de eerste letter van uw achternaam.

Let op: Omdat het om een grote groep kwetsbare mensen gaat houden we voor de vaccinaties nog wel de 1,5 meter afstand aan en vragen we u een mondkapje om te doen. Dank alvast!

In het nieuws is bekend geworden dat de Gezondheidraad nieuwe doelgroepen adviseert voor de griepvaccinatie. Deze konden landelijk niet meer mee in de uitnodigingsronde. Informatie kunt u lezen via de volgende link: Informatie over extra doelgroep griepprik. Mocht u in deze extra doelgroep vallen en een griepprik willen: Maak dit kenbaar tussen 01 oktober en 01 november bij onze praktijk. U wordt op een lijst gezet en hoort na 1 november wanneer u de prik kunt krijgen. Dit kan tot en met december plaats vinden. Ook als u denkt de griep- of pneumokokken vaccinatie te moeten krijgen en u geen uitnodiging heeft ontvangen, bel dan de praktijk.