nhg

Praktijklijn
078 - 621 01 73

Faxlijn
078 - 621 39 27

Spoedlijn
078 - 616 22 12

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en weekend

078 - 20 200 20


Medische verklaringen

In een geneeskundige verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt. Dit waardeoordeel is meestal niet medisch, maar richt zich op de problemen die de patiënt ondervindt als gevolg van zijn gezondheidstoestand. Het geven van een waardeoordeel, dat een ander doel dient dan behandeling, moet objectief en deskundig gebeuren. Dit moet gedaan worden door een onafhankelijk arts die deskundig is op het gebied waarop de vraagstelling speelt.

Waarom wij medische verklaringen weigeren.
1. De behandelend arts is vaak niet objectief ten opzichte van zijn patiënt.
2. De arts beschikt meestal niet over de deskundigheid die nodig is voor het geven van een waardeoordeel
3. Vaak is de arts niet op de hoogte van de medische criteria, waaraan de instantie die de verklaring nodig heeft toetst.
4. Het afgeven van een medische verklaring kan de vertrouwensrelatie tussen de arts en patiënt schaden, vooral als de verklaring niet gunstig is voor de patiënt.

Wat kunnen we wel doen.
We kunnen wel, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.
Verder kunt u de uitleg van KNMG hier lezen.

(dit stuk is gebaseerd op een tekst van ‘Zorgbelang Zuid-Holland’)